Davut'un Golyat'ı Öldürmesi

    ToraBabİçerik
    1.Samuel Bölüm 17Davut’un Golyat’ı Öldürmesi1.Sa.17: 1 Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler, Yahuda’nın Soko Kenti’nde toplandılar. Soko ile Azeka Kenti arasındaki Efes-Dammim’de ordugah kurdular.
1.Sa.17: 2 Saul ile İsrailliler de toplandılar. Ela Vadisi’nde ordugahkurup Filistliler’e karşı savaş düzeni aldılar.
1.Sa.17: 3 Filistliler tepenin bir yanında, İsrailliler de karşı tepedeyerlerini aldı. Aralarında vadi vardı.
1.Sa.17: 4 Filist ordugahından Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçüortaya çıktı. Boyu altı arşın bir karıştı*fe*.D Not 17:4 “Altı arşın bir karış”: Yaklaşık 2.9 m.
1.Sa.17: 5 Başına tunç* miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunçzırhın ağırlığı beş bin şekeldi*ff*.D Not 17:5 “Beş bin şekel”: Yaklaşık 57.5 kg.
1.Sa.17: 6 Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç birpala asılıydı.
1.Sa.17: 7 Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağındemir başının ağırlığı altı yüz şekeldi*fg*. Golyat’ın önüsıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu.D Not 17:7 “Altı yüz şekel”: Yaklaşık 6.9 kg.
1.Sa.17: 8 Golyat durup İsrail ordusuna, “Neden savaş düzeni aldınız?” diye haykırdı, “Ben Filistli’yim, sizse Saul’un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin.
1.Sa.17: 9 Dövüşte beni yenip öldürebilirse, biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem, siz bizim kölemiz olur, bize kulluk edersiniz.”
1.Sa.17: 10 Filistli Golyat konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün İsrailordusuna meydan okuyorum! Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma!”
1.Sa.17: 11 Filistli’nin bu sözlerini duyunca, Saul da İsrailliler de çok korkup dehşet içinde kaldılar.
1.Sa.17: 12 Davut Yahuda’nın Beytlehem Kenti’nden Efratlı İşay adında bir adamın oğluydu. İşay’ın sekiz oğlu vardı. Saul’un krallığı döneminde İşay’ın yaşı oldukça ilerlemişti.
1.Sa.17: 13 İşay’ın üç büyük oğlu Saul’la birlikte savaşa katılmıştı.Savaşa giden en büyük oğlunun adı Eliav, ikincisinin adıAvinadav, üçüncüsünün adıysa Şamma’ydı.
1.Sa.17: 14 Davut en küçükleriydi. Üç büyük oğul Saul’un yanındaydı.
1.Sa.17: 15 Davut ise babasının sürüsüne bakmak için Saul’un yanındanayrılıp Beytlehem’e gider gelirdi.
1.Sa.17: 16 Filistli Golyat kırk gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıpmeydan okudu.
1.Sa.17: 17 Bir gün İşay, oğlu Davut’a şöyle dedi: “Kardeşlerin içinşu kavrulmuş bir efa buğdayla*fh* on somun ekmeği al, çabucakordugaha, kardeşlerinin yanına git.D Not 17:17 “Bir efa buğday”: Yaklaşık 17.6 kg.
1.Sa.17: 18 Şu on parça peyniri de birlik komutanına götür.Kardeşlerinin ne durumda olduğunu öğren ve iyi olduklarınailişkin bir belirti getir.
1.Sa.17: 19 Kardeşlerin Saul ve öbür İsrailliler’le birlikte ElaVadisi’nde Filistliler’e karşı savaşıyorlar.”
1.Sa.17: 20 Ertesi sabah Davut erkenden kalktı. Sürüyü bir çobana bıraktı. İşay’ın buyurduğu gibi erzağı alıp yola koyuldu. Ordugaha vardığı sırada askerler savaş naraları atarak savaş düzenine giriyorlardı.
1.Sa.17: 21 İsrailliler’le Filistliler karşı karşıya savaş düzeni almışlardı.
1.Sa.17: 22 Davut getirdiklerini levazım görevlisine bırakıp cepheyekoştu; kardeşlerinin yanına varıp onları selamladı.
1.Sa.17: 23 Davut onlarla konuşurken, Gatlı Filistli, Golyat adındakidövüşçü Filist cephesinden ileri çıkarak daha önce yaptığı gibimeydan okudu. Davut bunu duydu.
1.Sa.17: 24 İsrailliler Golyat’ı görünce büyük korkuyla önünden kaçıştılar.
1.Sa.17: 25 Birbirlerine, “İsrail’e meydan okumak için ortaya çıkan şu adamı görüyorsunuz ya!” diyorlardı, “Kral onu öldürene büyük bir armağanın yanısıra kızını da verecek. Babasının ailesini de İsrail’e vergi ödemekten muaf tutacak.”
1.Sa.17: 26 Davut yanındakilere, “Bu Filistli’yi öldürüp İsrail’den bu utancı kaldıracak kişiye ne verilecek?” diye sordu, “Bu sünnetsiz* Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı’nın ordusuna meydan okuyor?”
1.Sa.17: 27 Adamlar daha önce verilmiş olan söze göre Golyat’ıöldürecek kişiye neler verileceğini anlattılar.
1.Sa.17: 28 Ağabeyi Eliav Davut’un adamlarla konuştuğunu duyuncaöfkelendi. “Ne işin var burada?” dedi, “Çöldeki üç beş koyunukime bıraktın? Ne kadar kendini beğenmiş ve ne kadar kötü yürekliolduğunu biliyorum. Sadece savaşı görmeye geldin.”
1.Sa.17: 29 Davut, “Ne yaptım ki?” dedi, “Bir soru sordum, o kadar.”
1.Sa.17: 30 Sonra başka birine dönüp aynı soruyu sordu. Adamlaröncekine benzer bir yanıt verdiler.
1.Sa.17: 31 Davut’un söylediklerini duyanlar Saul’a ilettiler. Saul onuçağırttı.
1.Sa.17: 32 Davut Saul’a, “Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Benkulun gidip onunla dövüşeceğim!” dedi.
1.Sa.17: 33 Saul, “Sen bu Filistli’yle dövüşemezsin” dedi, “Çünkü dahagençsin, o ise gençliğinden beri savaşçıdır.”
1.Sa.17: 34 Ama Davut, “Kulun babasının sürüsünü güder” diye karşılıkverdi, “Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca,
1.Sa.17: 35 peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse, boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm.
1.Sa.17: 36 Kulun, aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı’nın ordusuna meydan okudu.
1.Sa.17: 37 Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran RAB, bu Filistli’nin elinden de kurtaracaktır.” Saul, “Öyleyse git, RAB seninle birlikte olsun” dedi.
1.Sa.17: 38 Sonra kendi giysilerini Davut’a verdi; başına tunç miğfer taktı, ona bir zırh giydirdi.
1.Sa.17: 39 Davut giysilerinin üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul’a, “Bunlarla yürüyemiyorum” dedi, “Çünkü alışık değilim.” Sonra giysileri üzerinden çıkardı.
1.Sa.17: 40 Değneğini alıp dereden beş çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Golyat’a doğru ilerledi.
1.Sa.17: 41 Filistli de, önünde kalkan taşıyıcısı, Davut’a doğru ilerliyordu.
1.Sa.17: 42 Davut’u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı, yakışıklı birgenç olduğu için onu küçümsedi.
1.Sa.17: 43 “Ben köpek miyim ki, üzerime değnekle geliyorsun?” diyerekkendi ilahlarının adıyla Davut’u lanetledi.
1.Sa.17: 44 “Bana gelsene! Bedenini gökteki kuşlara ve kırdakihayvanlara yem edeceğim!” dedi.
1.Sa.17: 45 Davut, “Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun”diye karşılık verdi, “Bense meydan okuduğun İsrail ordusununTanrısı, Her Şeye Egemen RAB’bin adıyla senin üzerine geliyorum.
1.Sa.17: 46 Bugün RAB seni elime teslim edecek. Seni vurup başınıgövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini göktekikuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünyaİsrail’de Tanrı’nın var olduğunu anlayacak.
1.Sa.17: 47 Bütün bu topluluk RAB’bin kılıçla, mızrakla kurtarmadığınıanlayacak. Çünkü savaş zaten RAB’bindir! O sizi elimize teslim edecek.”
1.Sa.17: 48 Golyat saldırmak amacıyla Davut’a doğru ilerledi. Davut daonunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu.
1.Sa.17: 49 Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı, sapanla fırlattı.Taş Filistli’nin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzükoyun yere düştü.
1.Sa.17: 50 Böylece Davut Filistli Golyat’ı sapan ve taşla yendi.Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi.
1.Sa.17: 51 Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat’ın kılıcını tutupkınından çektiği gibi onu öldürdü ve başını kesti.Kahraman Golyat’ın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar.
1.Sa.17: 52 İsrailliler’le Yahudalılar kalkıp Gat’ın*fı* girişine veEkron kapılarına kadar nara atarak onları kovaladılar. Filistliler’in ölüleri Gat’a, Ekron’a kadar Şaarayim yolunda yerlere serildi.D Not 17:52 Septuaginta “Gat”, Masoretik metin “Vadi”.
1.Sa.17: 53 Filistliler’i kovaladıktan sonra geri dönen İsraillilerFilist ordugahını yağmaladılar.
1.Sa.17: 54 Davut Filistli Golyat’ın başını alıp Yeruşalim’e götürdü,silahlarını da kendi çadırına koydu.
1.Sa.17: 55 Saul, Davut’un Golyat’la dövüşmeye çıktığını görünce, ordu komutanı Avner’e, “Ey Avner, kimin oğlu bu genç?” diye sormuştu. Avner de, “Yaşamın hakkı için, ey kral, bilmiyorum” diye yanıtlamıştı.
1.Sa.17: 56 Kral Saul, “Bu gencin kimin oğlu olduğunu öğren” diye buyurmuştu.
1.Sa.17: 57 Davut Golyat’ı öldürüp ordugaha döner dönmez, Avner onualıp Saul’a götürdü. Golyat’ın kesik başı Davut’un elindeydi.
1.Sa.17: 58 Saul, “Kimin oğlusun, delikanlı?” diye sordu. Davut, “Kulun Beytlehemli İşay’ın oğluyum” diye karşılık verdi.

Reklamlar